Geschiedenis


I
n 1853 besloot het bestuur van de marke Lenthe een nieuw plattelandsschooltje te bouwen bij de Moezenbelt in Dalfsen.

Deze moest de oude vervallen en te kleine Lentheschool bij de Bolderbrug een de Twentseweg vervangen.

E
r werd op kosten van de gemeente Dalfsen grond aangekocht bij de Moezenbelt omdat dit centraler in het buurtschap lag dan de locatie aan de Bolderbrug. De kosten voor het schoolgebouw bedragen dan fl 1.970,00. Er zaten toen ongeveer 100 kinderen op deze school.

T
oen in 1923 de rooms katholieke school in Hoonhorst werd geopend, gingen veel leerlingen van de Lentheschool naar Hoonhorst.

I
n de loop van de volgende jaren liep het leerlingenaantal steeds verder terug. In 1940 besloot het gemeentebestuur van Dalfsen dat de Lentheschool moest worden opgeheven.

H
et schoolgebouw werd, tegelijkertijd met het er naast gelegen meestershuis, in de verkoop gedaan en kwam in het bezit van Berend Klink. In 1950 werd de school overgedragen aan zijn zoon Bernard en in 1995 kwam het in handen van diens zoon Ben.

De Lentheschool is in 2001 en 2002 gerenoveerd en ingericht als vergader- en cursuslokaal.

Na de renovatie heeft de Lentheschool haar oorspronkelijke bestemming teruggekregen.

Het historisch karakter van het pand is zoveel mogelijk behouden gebleven, terwijl het volledig voldoet aan de eisen